Ur. w Borowinie k. Zamościa, właściciel Bortatycz i Chomęcisk, najwybitniejszy rolnik w rodzinie (prowadził hodowlę nasion, dostarczał masło do Wiednia). Zaangażowany w konspiracyjną działalność niepodległościową (m.in. przemyt bibuły). Działał w komisjach Sejmiku, w wystawach rolniczych. W 1925 nabył plac przy ul. Pereca i wzniósł w 1930 okazałą kamienicę. Grywał w brydża z gen. Sosnkowskim, podczas jego inspekcji. W 1942 wysiedlony z majątku. Pozostawił wyd. drukiem Z moich wspomnień (oprac. K. Radziejewski, 2020). Zm. w Cieplicach. Jego syn Krzysztof był ułanem 19 p. u. wołyńskich, oficerem AK, współautorem Szopki Zamojskiej.


 * Jak zeznał, w czasie II wojny utracił w swych folwarkach 44 konie, 62 bydła, 18 świń, 91 owiec, 4 młockarnie, 5 żniwiarek, 2 sieczkarnie, 5 siewników, 42 wozy i bryczki.