Pochodził z wojew. stanisławowskiego. Z LWP przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie osiadł w Zamościu, w 1950 otworzył przy ul. Ludowej kuźnię, później na Powiatowej 49. Był  jednym z założycieli szkoły zawodowej, uczył w niej kowalstwa. W swoich zabudowaniach przyjmował na zimę Cyganów.