30 XII 1925 powstało koło Ligi Morskiej i Rzecznej, od 1928 LM i Kolonialnej (obwód zamojski). W 1927 z okazji Dni Morza jej członkowie zbud. wielką makietę statku "Ochotnik", a w 1934 przy ul. Akademickiej "latarnię morską" z reflektorami. W 1933 zorganizowała w "Stylowym" odczyt o morzu i koloniach (M. Pieszko). W 1934 z połączenia oddziału miejskiego (prezes Szalewicz) i miejskiego (prezes Wazowski, wiceprezes Baley-Śliwina, sekretarz Bajankiewicz, skarbnik Mastaliński) powstał oddział powiatowy. Istniały koła szkolne przy gimnazjum żeńskim (200), męskim (100), żydowskim (30) i szkole przemysłowej (30). 8 XII 1938 koncertowała orkiestra Marynarki Wojennej. Przed wojną prezesem Zarządu Obwodu Zamojskiego LMiK był płk  Stanisław Tatar. W 1939 szkolne koło było najlepsze w wojew. lubelskim.
W 1946 zarejestrowano Zarząd Powiatowy Ligi Morskiej (prezes Jan Syta), a 1948 powołano Zarząd Obwodu (obejmował powiat), jego organizatorem był m.in. Michał Bojarczuk, a pierwszym prezesem został Eugeniusz Sieprawski (prokurator). Siedziba znajdowała się przy ul. Ormiańskiej 12. Początkowo b. aktywna, nie tylko w szkołach (w obu gimnazjach 300 czł. tj. 180+120), SP3 120, ale i instytucjach (RKU 36, ZM, US), na poczcie (50 czł.), w PKOS (54), elektrowni (19), drukarni (18), PCH (16), Sp. Zb. Prod. Zwierzęcej (10), TOR (10), browarze, Zw. Ogrodników (47). W 1953 LM otrzymała zgodę na kajaki w parku. 1 II 1983 powołano zamojski okręg LM (przew. Tymczasowego zarządu Bogdan Krupa, wiceprzew. Ryszard Curyl, sekretarz Andrzej Mucha), ale to jedyny ślad działalności.


 * Zarząd Obwodu w 1950 - E. Sieprawski prezes,  M. Bogucka (Livonia) z-ca,  B. Andrzejewski sekretarz M. Pieszko, członkowie L. Nowodworska, W. Andrzejewski, R. Różycki, M. Męczyński, R. Bis.