Ur. w Rudkach pod Lwowem, z d. Szulisławska, ukończyła medycynę na Uniwersytecie Lwowskim (1924), pracowała we Lwowie w zakładzie medycyny sądowej (10 lat), jako pediatra w ubezpieczalni (posiadała dwie specjalizacje II stopnia). W Zamościu od 1947, była lekarzem szkolnym i sądowym, od 1954 w wydziale zdrowia, w 1957-65 kierowała Miejską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a później jeszcze przychodnią międzyszkolną. Znała doskonale język francuski i ukraiński. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (W).