Był synem Wojciecha również aptekarza zamojskiego. Wzniósł kamienicę przy ul. Staszica 15, zwaną kamienicą Lipowskiego. Pozostawił bogato zaopatrzoną w medykamenty aptekę.