Ur. w Zamościu, z d. Pleskaczyńska, na Uniwersytecie Wileńskim uzyskała tytuł inżyniera agronoma. W 1953-70 uczyła w szkołach ekonomicznych chemii, towaroznawstwa, uprawy roślin, mikrobiologii, wcześniej przez kilka lat chemii w liceum. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP (1985).