Przybyła z Troków, gdzie w seminarium uczyła muzyki, koncertowała, prowadziła chór. W Zamościu od 1927, uczyła w żeńskim seminarium nauczycielskim, gdzie prowadziła chór, z którym wystąpiła nawet w Lublinie. Była organizatorką, właścicielką i kierowniczką Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza (osobne hasło), prowadziła zajęcia w klasie skrzypiec i teorii. Dzięki jej energii doszło w tym czasie do ożywienia życia muzycznego w Zamościu. Była również utalentowaną skrzypaczką (uczennica prof. J. Cetnera). Wraz z zamknięciem Seminarium w 1936 wyjechała do Siedlec.