Utworzone 2 X 1944 jako prywatne Gimnazjum i liceum dla dorosłych Wacława Łastowieckiego (pierwszym dyrektorem został Witold Gutkowski, cztery klasy: I-III i I licealna, ogółem 130 uczniów), po roku przejęte przez MRN jako Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych MRN w Zamościu. W 1947 zmieniło nazwę na Państwowe, od 1950 Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, później z filiami w Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju i Szczebrzeszynie. W ramach szkoły tworzono klasy zamknięte dla milicji i wojska. Szkołą kierowali: 1946-56 Helena Straszyńska, 1956-67 Józef Kusz, 1967-76 Antoni Huszalak, 1976-77 Wacław Frączek. Do 1973 miało siedzibę w Akademii, 1973-75 w SP nr 1, od 1975 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, obok II LO i LO dla Pracujących Zaocznego. W 1973 liceum dla dorosłych 1197, 1995  - 349, 1997 - 301 uczniów.


 * Maturę w 1945 zdało 27 kobiet i 19 mężczyzn w wieku 19-35 lat, (najwięcej 22 i 23-latków - 26 osób). Naukę pobierało w pierwszych latach po 300 osób w 10-12 klasach, w 1949 - 453. W l. 50-tych i na pocz. l. 60. szkołę kończyło wielu lokalnych działaczy politycznych. W okresie1945-85 - 283 absolwentów.