Ur. w Jarosławcu, w 1948 rozpoczęła pracę jako nauczycielka, najpierw w Szczecińskiem. W 1957-84 kierowała Domem Dziecka nr 2 na Karolówce. Działaczka Ligi Kobiet i Tow. Przyjaciół Dzieci. Wpisana do Księgi Zasłużonych dla Zamościa (1985) i odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP (1981).