Ur. w Wierzchowiskach, absolwent KUL (filologia), początkowo w lubelskiej PAP, w 1952-76 pracował w "Sztandarze Ludu" w Lublinie w oddziale miejskim, był z-cą red. naczelnego, od k. 1976 w Zamościu, kierował oddziałem, zorganizował i kierował międzyzakładową "Wspólną Pracą" (1978-79), następnie do 1990 w "Tygodniku Zamojskim" (sekretarz redakcji, z-ca red. naczelnego). Założył tu oddział SDP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Zm. w Zamościu.