Ur. na Wołyniu, żołnierz napoleoński (od 1812), jako kapitan Korpusu Inżynierii w 1820-28 (prawdopodobnie jednak do 1830) służył w zamojskiej Dyrekcji Inżynierii przy modernizacji fortyfikacji. Od 1829 ppłk, od I 1831 w Sztabie Generalnym WP. Kawaler Legii Honorowej i i Virtuti Militari. Był we władzach zlikwidowanej w 1822 zamojskiej loży wolnomularskiej. Urzędnik Królestwa Pol., zm. w Warszawie.