Ur. w Józefinie, ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską i AWF w Warszawie. Był biegaczem, m.in. w "Starcie" Lublin. Od 1977 w Zamościu, pracował w OZLA i WFS, trener "Agrosu", założył sekcję chodziarskąpóźniej m.in. nauczyciel, wykładowca (Akademia Rolnicza), wicedyrektor szkoły nr 9, radny m. Zamościa. Jego wychowankowie lekkoatleci zdobywali medale mistrzostw Polski, ustanawiali rekordy, występowali w reprezentacji kraju. Autor kilkunastu publikacji specjalistycznych.