Ur. w Zamościu, jest synem słynnego zamojskiego trenera boksu, sam miał też w życiu epizod bokserski (32 walki, sukcesy krajowe). Absolwent I LO, do którego wrócił w 1995 jako nauczyciel po ukończeniu polonistyki (UMCS, 1990), najpierw jednak przez dwa lata uczył w Szkole Podstawowej nr 2, uczył również w Studium Nauczycielskim, w Liceum Katolickim,  wykładał także w WSZiA (na pedagogice o dramie jako technice resocjalizacyjnej).
Moimi literackimi nauczycielami - mówi - byli Kisielewski i Herbert. Pierwszy wiersz zamieścił w 1986 na łamach "Tygodnika Zamojskiego". Autor tomików wierszy: ...na biegunach (1990 Zamość), Rozmowy z J... ponas 20 wierszy i 5 krótkich opowiadań (1994 W-wa), W brzuchu wielkiej ryby (1996 Lublin), Światłocień (1999 Lublin), Chemia zdziwienia (2005 Lublin), Bliżej skóry (2009 Lublin), Rdza (Lublin 2016). Uprawia poezję o sporym ładunku intelektualnych przemyśleń. Publikował w wielu krajowych czasopismach, trzykrotny laureat nagrody literackiej im. A. Kamieńskiej. Prowadzi rubrykę literacką "Hyde Park" (od 1986 w "Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym", czł. redakcji), w przeszłości także "Kronikę Literacką" (1993-95 w "Kronice Zamojskiej", był jej dziennikarzem) i "Notę" (1995-98 "Tygodnik Zamojski"), autor audycji w KRZ. Od 1991 czł. Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Zamościu (także w Lublinie). Autor antologii poetyckich uczniów I LO oraz antologii debiutów Na przykład my, współtwórca przedsięwzięć literackich, m.in. "Ulicy Leśmianowskiej", "Spotkań na schodach". "Animator Kultury" (2013).  
Z żoną Agnieszką Linek w 2020 zdobyli Koronę Gór Polskich (28 szczytów).


 * Chemia zdziwienia (40 wierszy.) wyd. przez "Norbertinum" - podobnie jak we wcześniejszych zbiorach pojawia się postać tajemniczego pana J., sceptyka, metafizyka, zarazem tradycjonalisty, m.in.  J. w poszukiwaniu własnej postawy, J. doświadcza tajemnicy, J. rozmyśla o micie. W II 2006 wydawnictwo poinformowało, że sekretarz kapituły zgłosił książkę do nagrody Nike. Ostatecznie nie znalazła się wśród oficjalnie 20 nominowanych książek. Było to i tak ogromny sukces - samo wymienienie przy okazji tej prestiżowej nagrody - byłem totalnie zaskoczony i szczęśliwy. (za "Kroniką Tygodnia" z 28 II 2006)