Ur. w Zamościu, tu ukończył szkoły, w wyniku konkursu odbył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, ze specjalizacją w problematyce Ameryki Łacińskiej. Od 1970 nieprzerwanie, przez 40 lat  pracował w MSZ, jako dyplomata m.in. na Kubie, w Brazylii, Argentynie, Hiszpanii, Meksyku i Peru (attache, konsul, sekretarz, radca) W 2014 ukazała się jego książka Dyplomatyczne gawędy. Przygody i podróże zwyczajnego dyplomaty.