Pierwsze lotnisko w Zamościu na pocz. l. 20. znajdowało się na zachód od Rotundy. Funkcjonowało do poł. l. 20., później teren hipodromu wojskowego, a następnie strzelnicy (ob. boisko piłkarskie). W 1944-46 istniał za Elektrownią utwardzony pas startowy dł. 1 km w kierunku Żdanowa. Utworzony został przez Armię Czerwoną dla NKWD. Przy ul. Koźmiana znajdowały się składy benzyny, ob. teren ogródków działkowych.