Ur. w Kamiennej, ukończył gimnazjum w Krakowie, następnie prawo na Uniwersytecie Poznańskim. W Zamościu od 1924, uczył historii w Szkole Handlowej, od 1928 pracował w sądownictwie, sędzia Sądu Grodzkiego, w 1930-32 Okręgowego. Był czł. zamojskiego Koła Miłośników Książek i sekretarzem koła PMS (wykładał na kursach). Później wyjechał do Skarżyska, gdzie został adwokatem, następnie w Ostrowcu, tamtejszy działacz oświatowy. Po wojnie z ramienia Delegatury był kierownikiem oświaty i kultury w powiecie opatowskim.