Pochodził z Pińczowa, dyplom prowizora farmacji uzyskał w 1912 w Dorpacie. W 1925-51 prowadził najstarszą aptekę w mieścieprzy Rynk Wielkim 2, jako dzierżawca sukcesorów Kłossowskiego (do upaństwowienia). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (P).