Pochodził prawdopodobnie z Krakowa. Przybył do Zamościa w 1596 lub 1597. W ciągu 20 lat wytłoczył blisko 70 firmowanych swoim nazwiskiem (używał zlatynizowanej formy Lenscius, w literaturze naukowej teź jako Leński) druków, po łacinie, polsku i grecku. Jego zasługą było ukazanie się wielu wartościowych książek (m.in. Sz. Szymonowica), na wysokim poziomie typograficznym, ustępując jedynie krakowskim oficynom Łazarza i Piotrkowczyka. Był samodzielnym wydawcą dzieła J. Cervusa Farraginis actionum... (1607).