Ur. w Zamościu, absolwent UMCS. Służbę rozpoczynał w 1991 w Urzędzie Ochrony Państwa, od 1993 w Straży Granicznej, był z-cą Generalnego Inspektora Celnego, dyrektorem departamentu w MSWiA. Od 2015 komendantem Głównym Straży Granicznej, w 2017 mianowany generałem brygady. W 2018 objął stanowisko wiceministra obrony narodowej.