Ur. w Łukowej, absolwent zamojskiego gimnazjum, mgr ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1947). 12 V 1935 w Zamościu uzyskał na 100 m 10,8 s., najlepszy wynik w Polsce, który jednak został już wtedy zakwestionowany i nie uznawany przez statystyków.