Ur. w Zawichoście, ukończył zaocznie zamojskie LO. Początkowo pracował m. in. jako nauczyciel w Suchowoli, był kierownikiem oddz. Lubelskich Aptek. W 1959-61 wiceprzewodniczącym MRN, a od 1984 przew. MRN, długoletnim jej członkiem (7 kadencji). W 1961-74 dyrektor Chłodni, później dyr. zakładu energetyki cieplnej, ponadto komendantem sztabu miejskiego ORMO i przewodniczący miejskiego PRON (stał na czele miejskiego komitetu wyborczego). W 1986 został sekretarzem Społecznego Komitetu Odnowy Starego Miasta.