Ur. w Zdołbunowie, w Zamościu kończył liceum (maturę zdał konspiracyjnie w 1944). Walczył w 1939, podczas okupacji pracował na kolei, żołnierz AK. Ukończył AM w Lublinie, w 1957 uzyskał specjalizację chirurgiczną. W 1953-65 pracował w szpitalu zamojskim, później w poradni chirurgicznej. Od 1947 działacz SD, czł. WK SD w Lublinie, potem PK i MK w Zamościu, czł. MRN. W XI 1956 został przewodniczącym Komitetu Pomocy dla Węgrów. Bibliofil, po jego śmierci w antykwariatach spotykane są książki sygnowane jego ekslibrisem.