Ur. w Zamościu, tu ukończył w 1931 szkołę handlową, zostając później kierownikiem hurtowni sklepików uczniowskich. Był księgowym w drukarni, kierownikiem sklepu W. Janickiej, w czasie wojny pracował w hurtowni. Jego zasługą było otwarcie po wojnie spółdzielni "Snop", której został pierwszym prezesem (1944-47, z krótką przerwą), pracował też jako buchalter, a później w PZGS (czł. zarządu), był dyrektorem Zamojskich Gorzelni Rolniczych (1951-52) i MHD (1952-54). Był też czł. pierwszej po wojnie PRN. Przez rok studiował ekonomię. W 1961-72 uczył w Technikum Ekonomicznym, skarbnik PTTK (1948-51). Mieszkał przy ul. Orlicz-Dreszera 18. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (B).