Ur. w Lublinie, tam ukończył WSR, pracując na Akademii Rolniczej w Lublinie został doktorem (1976), habilitował się (1992). W 1996-2005 kierował Instytutem Nauk Rolniczych w Zamościu, z placówką związany był jeszcze od l. 70-tych, gdy prowadził zajęcia z gleboznawstwa w Punkcie Konsultacyjnym, a od 1991 miał tu całe pensum dydaktyczne. W 2002 został profesorem. Jest autorem 150 prac z zakresu gleboznawstwa, rolnictwa i ochrony środowiska (2002). W 2005-2016 rektor nowo utworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, od 2016 jej prorektor. Doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Ostrogu (2014).