Ur. w Zamościu, absolwent UMCS (1995). Mieszka w Warszawie, uczy angielskiego. Publikuje w licznych czasopismach, miał 4 wystawy indywid. (m.in. w Zamościu).