Ur. w Zamościu, jako 9-te dziecko (po nim jeszcze dwoje), zwyczajowo chrzestny syn Prezydenta Mościckiego. Pracę rozpoczynał u słynnego zamojskiego gastronoma Stanisławka, Ukończył Technikum Ekonomiczne, cały czas pracował w PSS, szkolił młodzież, był reprezentacyjnym kelnerem "Centralki", wypożyczanym nawet do Warszawy.