"XV-lecie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej"
1990, proj. Jerzy Rachwał, wyk. WSK Mielec, patyn. na ciemno-srebrny, 60 mm, 50 szt., aw. szachownica i odznaka, rew. ratusz.
"400 rocznica założenia humanistycznej szkoły obywatelskiej przez Jana Zamoyskiego" - Urząd Miasta
1994, proj. J. Kaczmarczyk, Mennica, metal oksyd. na srebro, 70 mm, 300 szt., aw. liście laur., w dolnej połowie nazwa, także łac. sentencja, rew. skrzydlaty koń z jeźdźcem z godła drukarni akad., "Academia Zamoscensis 1594" i łac. sentencja.
"Rada Miasta Zamościa 1990-1994"
1994, proj. J. Kaczmarczyk i J. Słupecki, brąz, Mennica, 70 mm, 100 szt., z tego 46 numerowanych, aw. herb, rew. napis.
"XV lat Okręg Zamojski PZW"
1995, autor i wyk. nn, 38 mm, aw. ratusz i liście lauru, rew. styliz. rekin.
"Honorowy Obywatel Zamościa"
1996, proj. J. Kaczmarczyk, wyk. Mennica, metal oksyd. złoc. emal., tarcza w obręczy 70 mm, aw. herb, rew. napis.
"80 lat zamojskiego Harcerstwa - Hufiec Zamość"
1997, autor i wyk. nn, aw. po pół tarczy ratusz i lilijka harcerska.
"Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zamościu im. W. Łukasińskiego w Zamościu"
1998, proj. Jolanta Pazderska, Mennica, tombak patyn., 70 mm, 250 szt., aw. logo, rew. ratusz i bloki, przedzielone napisem "40 lat".
"Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 r." - Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
proj. Janusz Szpyt, wyk. zakład w Katowicach, mosiądz, 45 mm, 1000 szt., aw. z katedrą z dzwonnicą. rew. z profilową podobizną papieża.
"Poświęcenie dzwonów dla wołyńskich parafii"
1999, autor i wyk. nn, aw. Papież błogosławiący dzwony, rew. ołtarz papieski i herb Zamościa, data.
"Amicis Scholae" - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
1999, autor i wyk. nn, 94 mm, aw. sylwetki rektoratu i ratusza, dookoła łac. nazwa szkoły, rew. logo szkoły i pol. nazwa szkoły.
"50 lecie PSM w Zamościu"
1999, proj. wyk. i nakł.  nn (sygn. "ASZ"), brąz, 90 mm, aw. lira na tle zapisu nutowego, rew. K. Szymanowski - wypukła rzeźba.
"50 lat PGK Spółka z o.o. Zamość"
2003, autor i wyk. nn, 54 mm, aw. styliz. rury kanal. i kropla, rew. ratusz.
"10 lat Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu"
2004, autor i wyk. nn, aw. motyw dekoracyjny, rew. kompleks szpitalny.
"Jan Zamoyski 1542-1605" - Miasto Zamość
2005, proj. nn, wyk. Mennica, brąz patyn., 60 mm, 300 szt., aw. Hetman na koniu, bez rew. (wcześniej cały nakład medalu z błędną datą zwrócono do mennicy)
"Mjr Tadeusz Podkowa Kuncewicz" - ŚZŻAK 2 bat. 9 p.p. AK Ziemi Zamojskiej
2007, proj. wyk. i nakł. nn, tombak srebrz., 65 mm, aw. wizerunek.
"Dzień Papieski Zamość. Zamość 12.06.2007"
2007, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. pomnik papieski przed kościołem MBKP, rew. herb bpa W. Depo.
"Komenda Miejska Straży Pożarnych Zamość" [125 lecie]
2007, autor i wyk. nn, aw. okrąg z logo PSP i napisami na tle ozdobnej tarczy.
"90 lat energetyki zamojskiej"
2009, proj. wyk. i nakł. nn, miedź patyn., 38 mm, aw. napis, rew. gałązka lauru  i 90 kv".
"Zasłużony dla Zamościa"
2009, autor i wyk. nn, 77 mm, aw. ratusz otoczony wstęgą z napisem, rew. styliz. plan Brauna otoczony wstęgą z napisem "Miasto Światowego Dziedzictwa..."
"Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny"
2010, aw. głuszec, rew.  4 herby miast i napis Polski Związek Łowiecki, Okręg Zamość
"130-lecie najstarszej polskiej orkiestry symfonicznej - Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego"
2011, proj., nakład, materiał, średnica nn, aw. portret Karola Namysłowskiego z autografem i symboliczną lirą, rew. ratusz, herb, emblemat UNESCO  i napis "Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury".
"30 lat Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego"
2011, proj. i wyk. nn, 69 mm, aw. stylizowany blok, rew. ratusz.
"20-lecie wpisania Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO"
2012, autor i wyk. Marian Konieczny, ok. 30 szt., aw. emblemat UNESCO, rew. pomnik "Fundatora Zamościa..."
"Dzieciaki dziękują - MDK i Zarząd Osiedla Karolówka" [dla Ł. Kota]
2013, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. ze styliz.  gałązką palmową, rew. logo MDK i Zarządu os. Karolówka.
"Zamojskie Towarzystwo Tenisowe KT "Raturn" 1993-2013"
2013, autor "Attyla", wyk. odlewnia Kulej w Kłobucku, 70 mm, 165 szt., awers rakieta tenisowa, rew. zarys twierdzy z ryciny z 1702, ratusz, oraz napis "Zamość Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO".
"Jubileusz 70-lecia LP" [Liceum Plastycznego]
2015, autor i wyk. Bartłomiej Sęczawa, mosiądz "odlew na mułek formierski", 80 i 50 mm, ok. 50 szt., aw. fasada d. kościoła franciszkańskiego, rew. logo szkoły.
"25 lat drukarni"  - "Attyla" s.j. Zamość
2015, autor i wyk. nn, aw. ratusz i gałązka laurowa, rew. logo drukarni.
XX-lecie III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Zamościu
2015, autor i wyk. Bartłomiej Sęczawa, mosiądz "odlew na mułek formierski", 80 mm, ok. 50 szt.,aw. portret C.K.Norwida, rew, logo szkoły.
"XV LAT Myśliwiec Kresowy" (Zamojska Okręgowa Rada Łowiecka)
2015, autor i wyk. nn, aw. Głuszec i napisy.
"I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, aw. portret patrona i maksyma "Bądź ukochanej ojczyzny podporą", bez rew.
"I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, aw. portret patrona i maksyma "Bądź ukochanej ojczyzny podporą", rew.napis "Jubileusz 100-lecia Szkoły 1916-2016 i gałązki lauru, w środku "Zasłużony dla Szkoły"
"I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, aw. herb Akademii Zamojskiej i maksyma "Bądź ukochanej ojczyzny podporą", rew. gmach Akademii Zamojskiej, napis "Jubileusz 100-lecia Szkoły 1916-2016 i gałązki lauru
"100 lat II LO Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, 70 mm,  aw. elementy dekor., rew. portret patronki i cytat "Nie rzucim ziemi...".
"40lecie KS Agros Zamość"
2016, autor i wyk. nn, aw. motyw ratusza, rew. symbole dyscyplin sportowych
"Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu"
2016, autor i wyk. nn, 68 mm
"Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej 1976"
2016, styliz. :piłka, herb Zamościa i gałązki lauru, autor i wyk,. n n, bez aw.
"25 lat" Zamojskie Towarzystwo Tenisowe KT Return"
2018, autor i wyk. nn
Oddział Zamojski Klubu kolekcjonera kultury łowieckiej PZŁ Oddział Zamojski im. Alfreda Hałasy 2013-2018
2018, autor i wyk. nn
"Ogólnopolski Hubertus w Zamościu 4-6 października 2019"
2019, autor i wyk. nn, 70 mm, mosiądz, 50 szt, aw. myśliwy z jeleniem i psami na tle Rynku Wielkiego oraz napis, rew. sztandar Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddz. w Zamościu i napis "Uroczyste nadanie sztandaru 5 X 2019"
"90 rocznica urodzin Alfreda Hałasy - członka honorowego PZŁ 1931-2021"
2021. aw. portret, rew. głuszec. i napis "Klub kolekcjonera kultury łowieckiej PZŁ Oddział Zamojski im. Alfreda Hałasy", mosiądz, 70 mm, nakł. 50 szt.
"XX lat. Bursa międzyszkolna nr 2 w Zamościu 2001-2021"
2022, autor i wyk. nn, bez rew.
"Wysiedlonym ku pamięci, współczesnym ku przestrodze" (aw.), "W 80 rocznicę wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny" (rew.), 2022
"XXVI lat Zamojskiej Rodziny Katyńskiej", aw. Matka Boska Katyńska, rew. orzełek.
"9 pp AK Ziemi Zamojskiej 1939-1944 Obwody  zamojski tomaszowski biłgorajski hrubieszowski"

l. 90-te, autor i wyk. nn, 70 mm, aw. krzyż 9 pp AK ZZ, rew. orzeł wojskowy, herby powiatów, napis. po 2000 powstał medal poświęcony ZOO, 27 mm, w rewersie głowa lwa.
Największy zbiór medali zamojskich posiada Krzysztof Wróblewski (lekarz). W 1997 wyszedł ich katalog (opr. Jacek Feduszka).