Ur. w Niecierzu (Lubelskie), ukończył 7 kl. gimnazjum, przez całe zawodowe życie pracował w urzędach finansowych, przed wojną w Urzędzie Skarbowym (z-ca kierownika Brygady Kontroli), w 1944 organizował Urząd Akcyzowy, od 1950 w PPRN, od 1952 w PMRN (1956-66 kierownik wydziału finansowego). Od 1968 przewodniczącym oddziału Związku Emerytów i Rencistów. Jeszcze gdy miał 90 lat był czynnym wędkarzem.