W 1916-19 uczył wkrotnie zabierał publicznie głos w wielkich chwilach dziejowych, m.in. 10 X 1918 podczas wiecu obywatelskiego entuzjastycznie przyjęty referat. W 1919 jako jedyny z Zamościa kandydował do Sejmu. Był prezesem koła TNSW, wiceprezesem koła Straży Kresowej i Stow. Urzędników, przemawiał wygłaszał odczyty. Odszedł do pracy w ministerstwie WRiOP (naczelnik wydziału). Przystojny i sympatyczny, nawet na lekcje przychodził we fraku.