Powstał 1 I 1978, początkowo przy ul. Ormiańskiej 30, zatrudniał 3 osoby (kier. Waldemar Góra), później od lata 1979 mieścił się w Bramie Lwowskiej, od jesieni 1980 w Starej Bramie Lubelskiej, i ostatecznie od 1983 w Amfiteatrze. Działały przy nim zespoły wokalno-instrumentalne, zespół tańca nowoczesnego, klub seniora, dobrej płyty, później też m.in. klub brydżowy, koło tkactwa artystycznego, organizowano popularne dyskoteki. Pod k. l. 80-tych, kątem w kawiarni "Hades", okazjonalnie sprzedawano odzież używaną. 31 III 1995 połączył się z Ośrodkiem Kultury Teatralnej w Bramie - powstał Zamojski Ośrodek Kultury (osobne hasło). W 1980-95 dyrektorem był Marian Zacharczuk.


 * Od 1980 w MDK aparatura nagłaśniająca Dynacord za 5 mln zł zakupiona na targach poznańskich z myślą o dożynkach - wtedy jedyna w Polsce. W powszechnej opinii można było jeździć po wielkich imprezach, jak Opole i zarabiać na rozrywkę w Zamościu.