Najwyższej jak dotąd rangi mistrzostwa tej klasy w Zamościu, XLVI-te w tej dyscyplinie. 1 - 3 X 1976 wśród 136 zawodników z 28 klubów walczył mistrz olimpijski z przed kilku tygodni a uprzednio 2-krotny mistrz świata Kazimierz Lipień, ponadto wcześniejsi (J. Lipień) i późniejsi (A. Supron) mistrzowie świata, medaliści (Cz. Kwieciński, A. Skrzydlewski). Z trzech zamościan, najlepsze X m. zajął Z. Brzozowski.