Ur. w Sobieskiej Woli, ukończył zamojskie PLSP (1957) i warszawską ASP (1963, dyplom u Cybisa), uprawia też malarstwo, metaloplastykę, fotografię, autor monumentalnego opracowania Banknoty polskie i wzory, t. I-II, 2012 (prawie 1100 stron, 2500 ilustracji), ponadto katalogów o tej tematyce (2000, 2002, 2004).