Pochodziła spod Lwowa, studiowała m.in. w Wiedniu, przed wojną polonistka w Zamościu. Także współautorka zbiorów baśni dla dzieci (m.in. Andersen), redagowała antologie poetyckie, głównie  jednak tłum. literatury niemieckiej (m.in. Goethe). Po wojnie mieszkała w Warszawie.