Ur. w Zamościu, absolwent „Mechanika”, wykształcenie pedagogiczne (UMCS), długoletni nauczyciel w zamojskim „elektryku”. Fotografuje od pocz. l. 80-tych, w dorobku 5 wystaw indywidualnych (m.in. w „Morandówce”), uczestniczy w wystawach środowiska zamojskiego, związany z Galerią Nadszaniec. Bieżąco swój dorobek prezentuje na FB, a do tematów dominujących należy Zamość. Wyróżniony medalem Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.