W 1937 powstał na Politechnice Warszawskiej pod kier. Jana Zachwatowicza, model Zamościa z końca XVII w. - wyróżniony na Wystawie Powszechnej w Paryżu (Model miasta z 1937). 15 X 1947 umieszczono w kojcu  najbardziej dotąd znany model miasta XVII-XVIII w. (Model miasta z 1947).
W 1978-80 powstał model miasta po zakończeniu rewaloryzacji (Model miasta z 1980), prezentowany wielokrotnie za granicą. Są też trzy mniejsze modele ilustrujące fazy rozwoju twierdzy (pocz. XVII w., XVII w. i poł. XIX w.). W 2006 powstał dla jednej z firm największy model 1:100 (wyk. A. Stompór), niestety, przechowywany w magazynie, od 2011 w pawilonie na Karolówce.


 * Zamojski harcmistrz Jerzy Szcześniewski więziony na Majdanku zainicjował budowę pomnika historycznego - twierdzy Zamość. Sporządził plan i nadzorował budowę przed barakiem 11 metrowego modelu, który Niemcy polecili natychmiast zburzyć, gdy dowiedzieli się, że to polska "Festung".