Sierżant służb łączności, ochotnik 1920. Dyrektor oddziałów w Zamościu - Tow. Ubezpieczeń od Ognia i Ubezpieczeń Wzajemnych. Działacz LOPP, prezes Resursy Obywatelskiej, z żoną należał do bywalców na "czarnych kawach" u Boguckich.