Jego poprzednikiem było w w 1926-33 Muzeum Ziemi Zamojskiej. Powstało 14 XII 1936 powstało z działem historycznym, etnograficznym, przyrodniczym i graficznym (sztuki i druków). Kustoszem był Michał Pieszko (także kierownik sekcji muzealnej PTK), a od 1939 Władysław Kabat (również w czasie okupacji). Mieściło się w ratuszu od strony Rynku Solnego, od 1938 w 3 salach oficyny (czynne w niedziele i czwartki). Liczba eksponatów w 3 lata wzrosła z 524 do 2734 pozycji z zakresu historii Zamościa, wojska, etnografii, geologii, botaniki, zoologii, archeologii przedhistorycznej, sztuki, drukarstwa i ikonografii (podobizny hetmana J. Zamoyskiego i komendantów twierdzy). a obejmowało powiaty z terenu d. ordynacji. W 1939 zatrudniono na etacie Rozalię Bieluszkową (abs. Seminarium Nauczycielskiego).
W 1942 Niemcy przenieśli muzeum do pożydowskiej kamienicy ul. Ormiańska 26 (Kamienica Bartoszewiczowska), o odnowionej fasadzie, ale wewnątrz b. zdewastowanej, na szczęście nie interesowali się nim. W. Kabat na wszelki wypadek wyniósł poza muzeum cenniejsze zbiory (m.in. monety). Przekonał też landrata by w muzeum przechowano również zbiory muzealne i biblioteczne gimnazjów, cenne archiwa miejskie. Zastawione gablotami - ocalały. W 1945 kontynuowało działalność jako Muzeum Ziemi Zamojskiej, ob. Muzeum Zamojskie.


 * Muzeum Regionalne powstało w sporej części na gruncie muzealniczych pasji M. Pieszki, które doprowadziły do utworzenia namiastki muzeum w gimnazjum - gabloty na korytarzach z przynoszonymi przez uczniów eksponatami. - Szerząc wśród uczniów odkrywczy zapał, inspirował ich do zbierania ciekawostek, do szperania po strychach lub innych zakamarkach zabudowań gospodarczych i wynajdywania staroci czy to etnograficznych czy historycznych czy nawet archeologicznych. Przynoszono stare sprzęty, narzędzia ale też wyorane szczerupy prymitywnych garnków, stare monety. Były też eksponaty z organizowanych wykopalisk. Teren objeżdżali w poszukiwaniu eksponatów czł. komisji muzealnej, dostarczali je nauczyciele, księża. Z początkiem wojny zbiory przekazano do zamojskiego Muzeum.
 * Muzeum Regionalne PTK wg sprawozdania w 1938 wydało: na zakup eksponatów 244,50, szaf i gablot 168,30, ksiąg i materiałów piśmiennych 29,23, za zdjęcia fot. 101,15, za remont lokalu 80,38, za opał i utrzymanie czystości 19,38, za inwentaryzację M. Żywirskiej kustosz z Muzeum w Lublinie i młodzieńcowi ze średnim wykształceniem 122,25.
* Przed 1939 przy PTK istniała sekcja muzealna, przewodniczący - W. Kabat, czł. - Fenc, Przybyłowicz, Smolka, Rosiński.