Po II soborze i wprowadzonej w 1970 reformie dawna forma mszy nie została zniesiona i sprawowana jest w ponad stu miejscach w Polsce. W 2007 podkreślił jej ważność pap. Benedykt XVI. Od II 2008 msze trydenckie odprawiane były co miesiąc w kościele p.w. św. Katarzyny, a 30 XI 2008 pierwszą po latach taką mszę w Katedrze odprawił ks. bp W. Depo. Latem, z zaskoczeniem, pozytywnie taką możliwość przyjmowali zamojscy turyści. W VII 2021 pap. Franciszek wprowadził ograniczenia w odprawianiu i tego m-ca w Zamościu doszło do ich zaprzestania. Po przerwie, 17 IX 2021 o godz.18-tej msza trydencka odbyła się w prywatnym budynku przy ul. Peowiaków (ks. K. Stehlin z bractwa św. Piusa X).