Ur. w Warszawie, absolwent zamojskiego PLSP (1953) i warszawskiej ASP (pracownia A, Nacht-Samborskiego) w 1959, stypendysta rządu holenderskiego. Profesor ASP w Łodzi. Prace prezentował na wystawach indywidualnych m.in. w Danii, Holandii oraz Paryżu i Berlinie i zbiorowych w ponad 20 krajach świata. W 1987 miał wystawę w zamojskim GSW. Był autorem projektu dekoracji dożynek centralnych w Zamościu (1980). Ufundował też stypendium dla ucznia PLSP.