Nazwa dla miasta założonego na terenie Skokówki: Zamoście nad Wieprzcem (d. nazwa Topornicy) użyta została po raz pierwszy w dokumencie królewskim z 12 VI 1580 w j. łacińskim Zamoscziae at Wieprzecz. Pierwotnie więc Zamość nazywał się Zamoście, względnie rzadziej Zamoscie - łac. Zamoscziae (na pieczęciach). Przed założeniem Zamościa nazwę tę nosiła odległa o 14 km wieś - siedziba rodowa Zamoyskich (nazwisko od wsi, a nie odwrotnie), która później dla odróżnienia nazwano Starym Zamościem.
Pod względem słowotwórczym jest to nazwa prefiksalno-sufiksalna tj. powstała z wyrażenia przyimkowego "za mostem" (analog. np. pod górą - podgórze), a pod względem znaczeniowym - topograficzna, oznaczająca pierwotnie wieś położoną za mostem, tym samym nad rzeką (na drugim brzegu rzeki).
Zmiana na Zamość nastąpiła w wyniku częstej tendencji przechodzenia nazw miejscowych z rodzaju nijakiego do męskiego (analog. np. Międzyrzecze - Międzyrzec).
Nazwa zamoście użyta została w porzekadle ludowym: Rośnie (w oryg. roście) zamoście: czerwona kalina, jawor zieloneńki, jako nazwa pospolita dla obszaru zasiedlonego przez kalinę i jawor, dość charakterystycznych dla okolic Zamościa.
Wybitny duchowny anglikański Robert Bargrave zapisał we wspomnieniach (przejeżdżał tędy w 1651) Zamość jak słyszał - Zamoschea. Na planie z poł. XVII w. pojawia się też nazwa Samosch. W czasie zaboru rosyjskiego miastu po powstaniu styczniowym zmieniono nazwę na Zamostje (Zamostie). Taka nazwa najintensywniej pojawia się w prasie z lat 70. XIX w., później jednak już mniej często. We współczesnej amerykańskiej encyklopedii znajdujemy fonetyczny zapis - Zämôshch.


 * "Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce" (Warszawa 1982) wymienia Zamość także jako część Warszawy-Mokotów, wsie:  3 w wojew. ostrołęckim, po 1 w bydgoskim gdańskim, kaliskim, konińskim, piotrkowskim, płockim, sieradzkim, warszawskim i włocławskim, ponadto kolonię w konińskim. Zamoście pojawia się 48 razy, prawie wyłącznie części miast (m.in. Tych, Bełchatowa, Gorzowa) i wsi.
W Kielcach jest współcześnie ul. Zamość i ul. Zamojska, we Wronkach przedmieście Zamość.
Jest też Zamość pod Mińskiem na Białorusi (mieszkał tam Zygmunt Gloger autor "Encyklopedii Staropolskiej").
 * "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... "oprócz Nowego i Starego Zamościa wymienia 41 nazw miejscowych Zamość, 6 razy Zamościany i 36 razy Zamoście.
 !!! W 1896 podczas spisu w Poznańskiem niemiecki urzędnik zapytał włościanina o córkę - Nie ma, poszła za mąż, urzędnik zapisał, że emigrowała do Zamościa ("in Zamoszcz").