W 1591 wśród właścicieli domów było 19 Ormian, 12 Greków, 5 Niemców, 3 Węgrów, po 2 Włochów i Żydów, 1 Szkot. W 1 poł. XVII w. żyło w mieście wielu Ormian, niewielu już Greków, a oprócz wymienionych, nieliczni przedstawiciele także innych narodowości - Anglicy, Holendrzy, Hiszpanie. W 2 poł. XVI w. oprócz Żydów i Ormian spotykano jeszcze Niemców i Szkotów.
Od końca XVII w. znaczną liczbę wśród mieszkańców stanowili Żydzi: 1692 - 7%, 1770 - ok. 25%, 1821 - ok. 40%, 1864 - ponad 50%, 1877 - 60%, 1890 - 70%, 1913 - 68% (najwięcej w gub. lubelskiej), 1919 - 41%, 1921 - 49 %, 1928 - 44%, 1931 - 42% (na Nowej Osadzie 76%), 1939 - 36%; jak widać będąc przez kilkadziesiąt lat narodowością dominującą.
W Zamościu mieszkali też Rusini, których należy utożsamiać z wyznawcami obrządku wschodniego (1821 - 15% unitów). Po zniesieniu unii byli to prawosławni (miejscowi Rusini i przebywający tu Rosjanie): 1890 - 6%, 1913 - 3%, 1919 - 45 tj 0,2%,1928 - 2%, 1939 - 0,7%.
W czasie okupacji wśród mieszkańców miasta znaleźli się Niemcy (bez wojska) - 1,5% i Ukraińcy - 2,8% (1943). W I 1944 obok 17,5 tys. Polaków, było ok. 3 tys. Niemców i folksdojczów, 340 Rosjan ("białych"), 160 Ukraińców i 60 obywateli państw sprzymierzonych z III Rzeszą.
W 1946 w mieście zarejestrowano ok. 200 cudzoziemców, w tym 77 dorosłych obywateli Ukrainy, 47 Rosji, 10 Turcji (głównie piekarze), 9 Węgier, 3 Grecji, 3 Litwy, 2 Szwajcarii (właściciel kamienicy rynkowej), 2 Czech i 1 obywatel Rumunii.
W 1963 mieszkało w Zamościu 50 osób narodowości ukraińskiej, 11 żydowskiej, 4 szwajcarskiej i 3 amerykańskiej, a w 1970 - 10 obywateli ZSRR, 3 Szwajcarii i 1 bezpaństwowiec.
W poł. l. 80. założyło tu rodziny kilku Bułgarów, współcześnie mieszkali lub mieszkają w Zamościu do niedawna Hiszpan (muzyk), Włoch (restaurator), Sudańczyk (handlowiec), Algierczyk (lekarz), Serb (rzemieślnik), a czasowo także Amerykanie (ob. nauczycielka), Słowak (nauczyciel WF). Mieszka też kilka rodzin o arabskich nazwiskach. W 1997 w ratuszu udzielono ślubu obywatelom 17 państw. W 2000 w mieście zatrudnionych było 12 Ukraińców (głównie nauczyciele, także gry na fortepianie, iluzonista), Amerykanin i Francuzka uczące swoich języków oraz Słowak (uczy WF).