W 1607 promowano w Akademii pierwszych dwu notariuszy. W ciągu pół wieku uprawnienia notarialne otrzymało ok. 80 osób, później jednak liczba promocji  zmniejszała się. Łącznie promowano w Akademii ok. 130 notariuszy, wraz z nominacją otrzymujących swój znak notarialny i dewizę. W większości zostawali nimi duchowni. Notariusz Wojciech Muldorf (Moldorfus) był w 1618 fundatorem obrazu Matki Boskiej.
Nowe notariaty wprowadzone zostały ustawą z 1808. Pierwszym notariuszem publicznym i konserwatorem hipotecznym powiatu zamojskiego został Bazyli de Vahneva Wysoczański, z kancelarią w prywatnym domu przy ul. Bonifraterskiej (?), a pierwszego aktu dokonał 14 XI 1810. W 1825 utworzono przy Sądzie Pokoju wydział hipoteczny. Później było jeszcze pięciu notariuszy. W 1824 notariat przeniesiony został do Szczebrzeszyna, wrócił dopiero po 50 latach, kolejnymi notariuszami byli Franciszek Strzyżowski (1873-97), Kazimierz Marcinkowski (1897-1903), Teodor Kalinowski (1903-1922), Bolesław Leśmian (1922-35) Henryk Rosiński (1935-1939), później powstawała druga kancelaria - Sagan (1924-25) i Jan Zieliński (1926-39), trzecia - Aleksander Morawski (1928-30), Antoni Naumowicz (1931-34) i Zygfryd Krauze (1934-39), czwarta - Zygmunt Pomarański (1938-39).
Najsłynniejszym z nich był poeta B. Leśmian (osobne hasło). Miał tu kancelarię znany działacz społeczny T. Kalinowski (osobne hasło). Notariat prowadził A. Morawski - b. wojewoda stanisławowski i radca ambasady w Paryżu. Do czołowych postaci międzywojennego Zamościa należeli H. Rosiński, (osobne hasło), Z. Pomarański (osobne hasło), Z. Krauze (osobne hasło) i znany filantrop J. Zieliński (osobne hasło). 1 XII 1938 wszyscy czterej byli notariuszami przy Sądzie Okręgowym. W l. 30. wiceprezesem Rady Notarialnej w Warszawie był zamojski adwokat Piotr Zubowicz (osobne hasło). Należeli do elity finansowej i towarzyskiej miasta.
W 1944 przy SO powstała kancelaria Zdzisława Piwowarskiego. 1 I 1952 otwarto Państwowe Biuro Notarialne, które w 1964 zatrudniało 2 notariuszy, 3 referentów i woźnego (czynności notarialne: 1955 - 2849, 1960 - 7092). 31 VII 1992 zlikwidowano PBN (ostatni kier. Wiesława Pieczykolan), sądy rejonowe przejęły po nim prowadzenie spraw wieczysto-księgowych (do zamojskiego w 1992 wpłynęło ok. 10 tys. spraw). W 1997 było 6 kancelarii notarialnych, a w 2001 zarejestrowane były kancelarie: Elżbiety Iwanickiej, Magdaleny Karpowicz-Kurek, Kamilli Kosickiej, Andrzeja Parizka i Doroty Skóry (wg Dz.U.), 2011 - 8, oprócz wymienionych - Barbara Soboń, Mirosław Bilski i Robert Przybysz. W 2005 pojawił się notariusz poza zwyczajowymi miejscami - przy Pl. Stefanidesa.


 * Obsada w 1925 - Wydział hipoteczny S.O. - pisarz hipoteczny Zygfryd Krauze, notariusz Bolesław Lesman,  Wydział Hipoteczny S.P. - pisarz hipoteczny Feliks Niewiadomski, notariusz Stanisław Sagan.
 * Czynności notarialne w PBN  1952-63: 1767, 1501, 2028, 2849, 3546, 5596, 5743, 5098, 7092, 7450, 6091, 6639.
  * Wszyscy czterej notariusze w 1939 znaleźli się wśród 14 zamościan z największym dochodem (zł): 2. J. Zieliński - 19,5 tys., 5. H. Rosiński - 13 tys., 8. Z. Pomarański - 11 tys., 14. Z. Krauze - 8,2 tys.
* Czynności notarialne .