Ur. w Chicago, z d. Jankowska. W 1919 przybyła do Polski, zamieszkała w Toruniu. Wyszła za mąż za Juliana Petryczka (osobne hasło), mjr 3 p.a.l. zamordowanego w Starobielsku. W czasie wojny znalazła się we Lwowie. Z zamojskimi szkołami ekonomicznymi związana od 1945 (uczyła j. angielskiego), później była ich dyrektorką (1951-68); wcześniej kierowała Liceum Przemysłu Odzieżowego. Była czł. KW PZPR (1956-69), działaczką Ligi Kobiet (do 1965 prezes ZP), Tow. Świadomego Macierzyństwa (w zarządzie oddziału), a także Ligi Morskiej (zarząd), w 1961 przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP (1969). Jej drugi mąż Leon Nowodworski (1908-1995) był w 1949-75 prezesem spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej.