Ur. w Zawalowie, ukończył zamojskie gimnazjum, seminarium w Chełmie, Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie, po wojnie UMCS (mgr). W czasie wojny w BCh (ps. "Pług"), więziony w Tomaszowie. Przed i po wojnie uczył w szkołach na wsi, w chełmskiem, tomaszowskiem, włodawskiem, później inspektorem szkolnym w Jarosławiu i Dębicy, skąd przybył w 1958 do Zamościa na takież stanowisko. Później został dyrektorem Liceum Pedagogicznego (1962-69) ucząc także historii, następnie jeszcze do 1971 uczył w Studium Nauczycielskim. W zawodzie przepracował 44 lata.
W 1978 otrzymał w Belwederze tytuł Zasłużonego nauczyciela PRL, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Pozostawił w rękopisie monografię szkoły. Był działaczem ZBoWiD (prezes koła miejskiego nr 2) i ZNP. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (M).