Popularna nazwa dawnej Nowej Osady. Przyswajana stopniowo od poł. XX w., eliminując ostatecznie jej dawne wyłącznie już historyczne brzmienie. Jeszcze w l. 60. kierował do Nowej Osady ze Starego Miasta charakterystyczny, ciemnożółty drogowskaz. Po pożarze w 1936 powstał po roku plan zabudowania obszaru między ul. Gminną, Reja, Górną i Polną, część południowa  otaczała zwartą zabudową synagogę, północną cztery podłużne pasy o charakterze koszarowym, nie wprowadzone nigdy do realizacji. 
W czasach Pereca mieszkańcy ze Starego Miasta nazywali tych z Nowego Miasta - "Leśnikami", odwrotnie - to były "żarłoki".
W 2015 w wieku 70 lat zm. jedna z bardziej znanych nowomiejskich postaci - Mirosław Ferens, gawędziarz, którego znajomość tej części miasta nigdy nie została wykorzystana.