Pochodził z diecezji przemyskiej, s. Nicponia, od 1895 w zakonie Jezuitów, ukończył studia teologiczne w Krakowie, wikariusz, kapelan i kaznodzieja (Kołomyja, Stanisławów, Nowy Sącz, Czerniowce). Został tymczasowym administratorem rekoncyliowanego kościoła w Monastyrku, 1,5 miesiąca póżniej zmarł na tyfus w wojskowym szpitalu "epidemicznym" w Zamościu. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (E).