Ur. w Sławkowie. Służył w wojsku austriackim razem z ojcem papieża Jana Pawła II. Wybrany w Zamościu ławnikiem z listy PPS, potem przejściowo od V 1929 przez pół roku burmistrzem, a w 1929-39 wiceburmistrzem. W 1928 kandydował z PPS do Sejmu, później skłaniał się ku sanacji. Od 1933 był miejskim komendantem OPL i przewodniczącym koła LOPP W 1932-34 był również prezesem spółdzielni "Robotnik". Działał w LMK i Zw. Podoficerów Rezerwy, przewodniczącym miejscowego komitetu pomocy dzieciom Był aktorem - amatorem w Teatrze Małym, śpiewał w "Echu" i "Lutni" (także solo, imponując siłą głosu i opanowaniem materiału, nawet krótko był dyrygentem), deklamował. W l. 30. mieszkał w domu przy ul. Radzieckiej, w którym gościć miał w 1949 przyszły papież (poszukując przyjaciela z wojska swego ojca). W 1939 był komendantem OPL. Aresztowany w maju, rozstrzelany 17 VII na Rotundzie. W 1989 Arsenał zorganizował wystawę poświęconą jego osobie.


 * W 1928 po wyborze do Sejmu Świątkowskiego, ten po połowie kadencji miał się zrzec mandatu na korzyść Nowackiego, gdy nie dotrzymał słowa, ten wystąpił w 1931 z PPS i zbliżył się do sanacji.