Oprócz mieszkańców wielu narodowości zamieszkałych w Zamościu na stałe, bądź przejściowo  (sporadycznie do Akademii docierali studenci nawet z Hiszpanii, Francji i Danii) poznali Zamość w różnych okolicznościach cudzoziemcy z dziesiątek krajów. Przybywali tu indywidualnie (osobne hasło: Świat i Zamość) i w większych grupach osób.
24 X 1946 władze odnotowano Ukraińców 102, Rosjan 53, Turków 15, Węgrów 17, Litwinów 5, Szwajcarów 5, Rumunów 2.
Pierwszy raz większe grono cudzoziemców gościło w 1961, byli to uczeni gleboznawcy, goście kongresu z 17 krajów (USA 7, Chiny 3, Meksyk 1, Wielka Brytania 5, NRF 10, Francja 1, Austria 1, Belgia 2, Holandia 2, Norwegia 1, Jugosławia 1, ZSRR 6, NRD 10, CSRS 4, Bułgaria 4, Węgry 4). W VII 1974 w międzynarod. obozie pracy uczestniczyli m.in. młodzi ludzie z W. Brytanii, Szwajcarii, Holandii i Irlandii, a w 1975 dziennikarze (22), m.in. z Grecji, Chin, Szwecji i RFN. W 1991 Zamość zwiedziła delegacja OECD z 11 krajów m.in. Austrii, Francji, Włoch, USA, W. Brytanii, Japonii, Hiszpanii, Szwecji. Aż z 37 państw byli tu 17-18 X 1980 delegaci UNESCO (przybyli jeszcze raz w 1994, reprezentując 20 krajów - osobne hasło -  UNESCO...). 35 nacji reprezentowali w 1995 studenci podczas warsztatów EASA (osobne hasło), a nieco później również kolarze zawodowi z 14 państw, nawet z Australii i Nowej Zelandii (osobne hasło: Tour de Pologne). Zob. też Naukowe zjazdy...


 * W 1978 na zamojskim cmentarzu można było spotkać wiele nazwisk obcych, przede wszystkim kobiet (A. Kędziora Stary cmentarz w Zamościu, WTK 1978 nr 45): Maria z de Corde Domaniewska (zm. 1873), Tekla de Filigens Szaniawska (1881), urodzony w Libawie Bruno Baltzer (1801-1892) - jego córka Janina poślubiła rejenta Strzyżowskiego, Zofia Antonowna Otriszczenko (1904), Wiktorya z Markocsich Gonińska, Helena z Fontanów Paczowska, Józefa Franciszka z Pobóg Jaworowskich Heckerowa (1935)