22 V 1965 powstał Powiat. Komitet Współpracy z OKBZH (prezes Wacław Baranowski, z-cy M. Bojarczuk i T. Onyszkiewicz, sekretarz M. Lorentz, zespół dochodzeniowy B. Kozyra, archiwalny G. Sowińska, propagandowo-odczytowy A. Budzyński), od II 1966 czynny jako Delegatura przy Sądzie Powiat., formalnie do 1983 (1966-73 przew. Bolesław Kozyra, następnie Wiesław Kubicz).