Pracował dłuższy czas w Anglii jako zecer, od 1912 w Zamościu do wojny zatrudniony w biurze Lub. Spółki Samochodowej. Był współzałożycielem spółdzielni "Robotnik". Podczas I wojny świat. pracował w drukarni Łazarskiego w Warszawie, po czym wrócił do Zamościa.
W 1921-22 kierował drukarnią sejmikową. W 1922 został współwłaścicielem od 1924 właścicielem Zakładu Graficznego przy ul. Staszica, w którym powstały m.in. bibliofilskie Kwadraty Młodożeńca. Pełnił funkcję wiceburmistrza Zamościa (od 1926). Był działaczem PPS, czł. założycielem KMK, posiadaczem cennego księgozbioru z zakresu sztuki drukarskiej. W 1930 wyjechał do Warszawy, wrócił jeszcze na krótko w 1933, będąc magazynierem w piekarni i księgowym u "Wolskiego". Pozostawił spisane w 1966 wspomnienia W hetmańskim grodzie (w pryw. zbiorach). Zm. w Warszawie.